audyt-brd-2014

AUTORSKI, NIEZALEŻNY AUDYT BRD – 2014
Cel to uświadomienie o zorganizowanych i przypadkowych śmiertelnie niebezpiecznych zagrożeniach w ruchu drogowym.

PODWÓJNA WYSEPKA – ŚMIERCIONOŚNA MODERNIZACJA SKRZYŻOWANIA
na drodze krajowej nr 28 w Mucharzu !
1.Dlaczego po modernizacji drastycznie zwiększyła się wypadkowość na tym skrzyżowaniu?

przejście

Moja analiza:

Główną przyczyną pogorszenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu to wykonanie nieprzejezdnych
wysepek na środku skrzyżowania o szerokości dwóch pasów ruchu.

Zbliżają one zasadniczy ruch pojazdów na torach kolizyjnych (przecięcia prostopadłe) do siebie.
Tym samym ograniczają pole wzajemnej obserwacji i pole możliwych działań ratunkowych.

2. UWAGA -Wysepka o szerokości dwóch pasów ruchu na środku skrzyżowania.

wysepka o szerokości dwóch pasów

Tak wykonana wysepka tworzy azyl dla pieszego, których ruch w tym miejscu jest minimalny.
Ogranicza bez uzasadnienia wcześniejsze zajmowanie pasa do skrętu w lewo.
Kanalizuje i nienaturalnie odchyla główny nurt ruchu na wprost. Pojazdy zostają uwięzione między wysepką a chodnikiem, między wysepką a barierką.
W ten sposób ograniczono wzajemną widoczność i pozbawiono kierujących szans na ratunek w przypadku błędu kierujących lub awarii pojazdu.

3. UWAGA – prawidłowy pas umożliwiający skręcanie w lewo,
ale po co ta wysepka z przeciwnej strony ?

skrzyżowanie

Takie rozwiązanie zmusza pojazdy poruszające się drogą z pierwszeństwem do jazdy maksymalnie blisko
pojazdów wyjeżdżających z dróg podporządkowanych.
W ten sposób ogranicza się wzajemną widoczność i ogranicza się miejsce możliwego ratowania się.
Niepotrzebna barierka po prawej stronie.
Mały promień skrętu w prawo wraz z zalegającym w skrzyżowaniu żwirkiem zmusza pojazdy skręcające
w prawo do maksymalnego zmniejszania prędkości przez co wprowadzono utrudnienia dla pojazdów
jadących prosto.
Brak możliwości odchylenia toru jazdy w przypadku niebezpieczeństwa.

4. UWAGA – NIEWIDOCZNE POJAZDY Z PIERWSZEŃSTWEM NA SKRZYŻOWANIU !

widok z prawej strony

Widok z prawej strony w momencie zatrzymania zgodnego z linią i ze znakiem STOP.
Z prawej strony droga przebiega łukiem w prawo. W takiej sytuacji czym głębsza możliwość wjechania
na skrzyżowanie tym szansę zobaczenia i ocena prędkości zbliżających się pojazdów jest większa.
Tutaj roślinność oraz wysepki o szerokości dwóch pasów ruchu skutecznie tą możliwość likwidują.


5. UWAGA – NIEWIDOCZNE POJAZDY Z PIERWSZEŃSTWEM NA SKRZYŻOWANIU !

widok z lewej strony

Odsunięcie toru jazdy pojazdów na wprost pogarsza warunki widoczności.
To widok z lewej strony po zatrzymaniu pojazdu w miejscu obowiązkowego zatrzymania
– tuż przed drogą z pierwszeństwem przejazdu.
Widok jest zasłaniany przez roślinność, słupki, znaki i niepotrzebną w tym miejscu barierkę.


6. UWAGA – PUŁAPKA – Kałuża, żwirek, piasek na skrzyżowaniu !

piasek, żwirek na skrzyżowaniu

Ten żwirek występuje w miejscu zatrzymania w związku ze znakiem STOP;
Ma prawo uniemożliwić zatrzymanie;
Ma prawo zakłócić i opóźnić przewidywane ruszenie.
Jak poprawić bezpieczeństwo w danym miejscu, na danym skrzyżowaniu ?

Wykonam analizę, podam optymalne rozwiązanie na uzgodnionych warunkach.


Ostatnie informacje o wypadku

Następna śmierć – 24.09.2014