przejście

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
pisane od dnia 29.12.2008 – autor inż.Stanisław Kwartnik
Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że na przejściach dla pieszych nastąpiło, w kolejności:
rok – ilość wypadków, ilość osób zabitych, ilość osób rannych:

w 2010 – 3 482    9,0%     196  5,0%   3 518    7,2%
w 2011 – 3 678    9,2%     238   5,7%   3 684   7,4%
w 2012 – 3 581    9,7%     223   6,2%   3 621   7,9%
w 2013 – 3 647   10,2%    242   7,2%   3 672   8,3%
w 2014 – 3 855   11,0%    296   9,2%   3 798   8,9%

w 2015 – 3787    11,5%     240   9,5%   3722    9,5%  (?)

tam też  w 2015: „Najechanie na pieszego” – takich zdarzeń było 8 436 (25,6%), w ich wyniku zginęło 906 osób (30,8%), a 7 989 zostało rannych (20,1%).

W miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego (to przecież w Polsce są przede wszystkim przejścia  dla pieszych?) odnotowano 6 503 wypadki, stanowi to 74,2% wszystkich wypadków z udziałem pieszych.Śmierć poniosły 403 osoby (43,3% ogółu zabitych pieszych), rannych zostało 6 520 osób (79% ogółu rannych pieszych).

Udział procentowy wypadków w tych miejscach (przejścia) w stosunku do liczby wypadków z pieszymi
systematycznie rósł z 29,8% w 2001 roku do 30,4% w roku 2005. W roku 2006 zmniejszył się
do 27,4%, w 2007 i 2008 wyniósł 28,5%, w 2009 roku zanotowano wzrost do 29,4%, w 2010 r.
minimalny spadek 29,3%. W 2011 r. nastąpił wzrost do 30,4%, w 2012 r. do 32,4%, w 2013 r.
do 35,8%, w 2014 r. do 38,9%, a w 2015 r. do 40,9%.

Do 2010 utrzymywał się stan średni a od 2011 widać skutki nieodpowiedzialnej polityczno-urzędniczej propagandy. To skutki propagandy, że zmiana przepisu ogólnego bez zmiany infrastruktury poprawi bezpieczeństwo!

To jest 100 ofiar w 2014 roku więcej niż w 2010, to jest niepotrzebna śmierć 215 osób ponad średnią z 2010 roku.

TO JEST w 2014 WZROST o 4,2% w stosunku do ilości wypadków ogółem;
TO JEST w 2014 WZROST o 84% relatywnie do 2010 roku;

Projekt ustawy z dnia 21.07.2015 http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/7DF3A6914CEC6A94C1257E8A004CB308/%24File/3704.pdf
Będzie powodem dalszego wzrostu śmiertelności na polskich przejściach, gdyż sam przepis ogólny bez gruntownej zmiany infrastruktury jest bez szans.
Wprowadzi jeszcze większy chaos i zagrożenie życia niż obserwuje się obecnie.

I dzieje się…


PRZYCZYNY W ORGANIZACJI RUCHU
to:  ZNAKOWANIE i NAZEWNICTWO przejść dla pieszych

– jednakowe dla prędkości do 30km/h jak i 100 km/h,
– jednakowe do przejść o ruchu kierowanym (sygnalizacja świetlna) i niekierowanym ,
– jednakowe do przejść przez jeden pas ruchu jak i np. sześć pasów ruchu !

1.Niedostateczna widoczność przejścia :

– starte , brudne, niewidoczne linie przejścia;
– linie wykonane z szaro-czerwonej kostki;
– linie wykonane z szaro-szarej kostki;
– brak linii poprzecznych ostrzegawczych;
– sytuowanie przejścia w miejscu o braku dostatecznej widoczności (zakręt, wzniesienie, obniżenie terenu, zabudowa, roślinność, brak wiedzy o czasowym braku widoczności powodowanym przez intensywny ruch pojazdów, grupy pieszych, zmienną roślinność itp);

2.Niedostateczna widoczność pieszego w pobliżu przejścia i na przejściu:

– braki wyraźnego odgórnego oświetlenia skierowanego tylko na przejście;
– obce mocne źródła światła w polu niezbędnego widzenia (niekorzystnie ulokowane lampy,reklamy świetlne itp …);
– elementy rozpraszające uwagę kierowcy;
– bliskie usytuowanie przejścia na skrzyżowaniu w stosunku do skręcających pojazdów (w martwych strefach widoczności poprzez lusterka boczne i słupki przednie w pojazdach) ;
– wadliwe rozmieszczenie oznakowania, słupów ogłoszeniowych, innych słupów, drzew, krzewów, koszów na śmieci …

3.Skazywanie pieszych na śmierć na przejściach bez sygnalizacji świetlnej prowadzonych przez dwa i większą ilość pasów ruchu (już chyba wszyscy się przekonali, że przepisy ogólne w żaden sposób nie zapewniają w takich miejscach bezpieczeństwa pieszemu !).
4.Brak barierek w obrębie skrzyżowań uniemożliwiających pieszym niedozwolone przechodzenie jezdni poza przejściem;
5.Zbyt bliskie odległości między przejściami usypiają czujność kierowcy – uważam, że na drodze krajowej nie powinno być między przejściami odległości mniejszej niż 200m.
6.Dewaluacja sygnału żółtego ostrzegającego o pieszym. W momencie, gdy pieszy ma zabronione przechodzenie kolorem czerwonym ten sygnał ostrzegawczy dla pojazdów nie powinien się świecić.
7.Dewaluacja ostrzegania o przejściu dla pieszych systemem świetlnym w sposób ciągły 24h/24h niezależnie od obecności pieszego zamiast ostrzegania o pieszym na i w pobliżu przejścia.
8.Brak utwardzonych poboczy na drogach przy intensywnym ruchu pieszych (min. 1,2 m) – ze statystyk wynika, że na poboczach w 2015r zginęło 9 osób – pozostałe osoby ok. 483 zginęło zatem na jezdni z powodu braku poboczy!

Działaniem w stronę poprawy bezpieczeństwa będzie:
BUDOWA PRZEJŚĆ PODZIEMNYCH, NADZIEMNYCH, ŚRÓDZIEMNYCH z wykorzystaniem przygotowanych gotowych elementów składowych, aby utrudnienie w związku z budową nie trwało dłużej jak JEDEN DZIEŃ!
a ponadto, póki co:
1. Ograniczanie ilości przejść na drogach o większym ruchu wg zasady nie bliżej jak 200 m,
2. Rezygnacja z jednego przejścia gdy istnieją dwa na małym skrzyżowaniu – pozostawić należy przejście o mniejszym natężeniu pojazdów.
3. Organizowanie na skrzyżowaniach pojedynczych przejść na kierunku mniej obciążonym ruchem pojazdów,
4. Masowe stosowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez potrzebującego przejść pieszego, rowerzystę z możliwością przechodzenia w dogodnej sytuacji bez wstrzymywania ruchu – wg poniższej animacji.
5. Zastosowanie nowych sygnalizatorów w odróżnieniu od stosowanych na skrzyżowaniach dróg – dotyczących tylko przejścia (lub tylko przejazdu rowerowego) – te sygnalizatory dotyczące TYLKO PRZEJŚCIA nie mogą być takie same jak dotyczące skrzyżowania dróg !!! zielony sygnał sygnalizatora na przejściu w pobliżu skrzyżowania generuje śmiertelnie niebezpieczne wjazdy na skrzyżowanie.
6. Ustalenie, że dodatkowy sygnał żółty (ostrzegający o pieszym na przejściu dla samochodów skręcających) zapala się tylko w momencie wyświetlania sygnału zielonego dla pieszego.
7. Oddalenie przejść od skrzyżowań na min. 5 m od wyjścia łuku w prostą.
8. Całkowite wyeliminowanie przejść niekierowanych przez dwa i większą ilość pasów ruchu oraz na jezdniach z prędkościami pow.50 km/h.
9. Likwidacja systemów ostrzegania o przejściu dla pieszych zamiast ostrzegania o pieszym w pobliżu i na przejściu. Podejrzewam, że te instalacje są droższe od wykonania normalnej sygnalizacji z przyciskiem dla pieszego ?!
Jeżeli tak – to rozwiązania takie winny być prawnie zabronione.

bezpieczne przejście sterowane
Propozycja organizowania sygnalizacji świetlnej
i jej sterowania na przejściach dla pieszych.

bezpieczne przejście sterowane
Propozycja dalsza organizowania sygnalizacji świetlnej
i jej sterowania na przejściach dla pieszych.

PRZYCZYNY PO STRONIE PIESZEGO:

1.Przechodzenie w miejscach niedozwolonych.
Konwencja wiedeńska zaleca pieszemu przechodzenie obowiązkowe przez przejście, jeśli odległość do niego jest mniejsza niż 100m;
2.Wchodzenie na przejście bez rozglądania się w lewo-prawo-lewo, bez sprawdzenia odległości i prędkości zbliżających się pojazdów;
3.Wchodzenie zza niewidocznej przeszkody – samochodu, drzewa, budynku …
4.Beztroskie przechodzenie przez przejście na wielopasmowej jezdni – a każdy pas przecież niesie osobne zagrożenie z lewej i prawej!
5. Fałszywe wyobrażenie o pierwszeństwie na przejściu – TO NIE JEST PRAWO WCHODZENIA POD NADJEŻDŻAJĄCY POJAZD.
Co przysługuje w związku z zapisanym pierwszeństwem pieszemu – nie zapisano.
NIE jest to prosta odwrotność ustępowania pierwszeństwa pieszemu przez pojazd!!!

Kierujący ustępując pierwszeństwa pieszemu na przejściu musi tak prowadzić pojazd, aby nie zmusić pieszego do zatrzymania się, zwolnienia bądź przyspieszenia kroku. Gdy kierujący tego nie robi bo jest chory umysłowo, fizycznie, w stanie po zażyciu narkotyków, alkoholu, bez uprawnień, bez umiejętności, ma awarie pojazdu, pobudzony emocjonalnie, zmęczony, nieuważny … – pieszy musi się zatrzymać, zwolnić krok, przyspieszyć kroku gdy sytuacja tego wymaga.

6.Pieszy nie może wchodzić bezpośrednio pod jadący pojazd – wyraźnie określono w przepisach.

7.Pieszy zawsze ma w tych miejscach zachowywać szczególną ostrożność (zbliżanie z obserwacją jezdni lewa-prawa-lewa, zatrzymanie wobec zbliżających się pojazdów, obserwacja i przechodzenie dopiero po przejechaniu pojazdów lub po ich zatrzymaniu się wszystkich na wszystkich pasach…).
8.Pieszy w tych miejscach ma zawsze obowiązek podejmowania wszelkich działań ratunkowych na rzecz swego bezpieczeństwa, ale też bezpieczeństwa innych. (art.3.PoRD) – pieszy musi się zatrzymać, zwolnić krok, przyspieszyć kroku gdy sytuacja tego wymaga.

Dochodząc do przejścia jako piesi:

– nie mamy prawa wchodzenia na przejście bez uwzględnienia odległości i prędkości zbliżających się pojazdów;
– nie możemy wchodzić bezpośrednio przed jadący pojazd;
– nie możemy wychodzić zza stojącego pojazdu – nawet będąc na przejściu, jeśli nie sprawdzimy sytuacji na następnym pasie ruchu, jeśli nie sprawdzimy czy ten pojazd nie jest wyprzedzany z lewej, prawej przez rowerzystę, motocyklistę, inny pojazd;


PRZYCZYNY PO STRONIE KIEROWCY:
 1. Brak należytej uwagi przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.
  Kierujący jest zobowiązany każdorazowo zachować szczególną ostrożność (przygotowanie do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu), w razie obecności pieszych przy przejściu ma obowiązek zmniejszyć prędkość tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego wkraczającego lub będącego na przejściu.
  Ustąpienie pierwszeństwa pieszemu, to powstrzymanie się od ruchu, aby nie zmusić pieszego do zatrzymania się, zwolnienia bądź przyspieszenia kroku.
  2. Brak ruchliwości za kierownicą celem likwidacji martwego pola obserwacji z boku, za słupkami, lusterkami.
  3. Brak należytej staranności o widoczność: jaka aktualnie ostrość wzroku, szybkość spostrzegania, jakość okularów (czy przeznaczone do prowadzenia pojazdu?), widoczność poprzez szyby (para, jakość stosowanego płynu?), czystość reflektorów i sposób ich ustawienia.
  4. Prędkość niedostosowana do możliwego zagrożenia – błędem jest zakładanie, że pieszy będzie znał przepisy i będzie się do nich stosował i nie będzie narażał swojego zdrowia wchodząc na przejście.
  Pieszy może być inwalidą, osobą chorą, ułomną, ślepą, głuchą, małoletnią, w stanie po zażyciu narkotyków, alkoholu lub podobnie działających środkach, przekonanym o zachodnich regulacjach prawnych … jest człowiekiem – wymaga podejmowania wszelkich bezpiecznych działań.
  5. Wyprzedzanie przy zbliżaniu się i na przejściach dla pieszych niekierowanych (bez sygnalizacji) – a przecież jest to wyraźnie zabronione – wzajemne przesuwanie się pojazdów jadących w tym samym kierunku, wysuwanie się przodem przed przód obok jadącego pojazdu jest wyprzedzaniem, brak równoczesnego zwalniania z jadącym obok pojazdem jest wyprzedzaniem.
  6. Wyprzedzanie i omijanie pojazdu, który wstrzymuje się z ruchem dla przepuszczenia pieszego – to czyny zagrożone maksymalną karą mandatu i max punktami karnymi.
  Zachęcony pieszy do wchodzenia – wchodzi – dziękuje i często nie zauważa innych pojazdów i wchodzi pod nie!!!
  7. Fałszywie „kulturalne”, często beztroskie zachęcanie pieszego do wchodzenia pod inne jadące pojazdy bez względu na okoliczności !!! Nie można tak w ruchu drogowym postępować – są to czyny zabronione art.3 PoRD i mogą być przyczyną wypadku, czy też katastrofy komunikacyjnej.
  Zgodnie z tym artykułem sprawcą jest nie tylko bezpośrednio najeżdżający pieszego ale też podejmujący działania zagrażające bezpieczeństwu.
  Zachęcanie stojącego pieszego w azylu, na chodniku z lewej strony do wejścia pod inne jadące pojazdy – to próba zabicia pieszego przez kierującego !
  Czyn zabroniony i karalny – art.177 KK:
  Art. 177. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  § 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

WNIOSKI:
– Tylko wspólne działanie na tych trzech frontach może poprawiać sytuacje.
– Nie można odpowiedzialności sprowadzać tylko do jednej grupy.
– Nie można w Polsce propagować zachowań i przepisów obowiązujących w krajach zachodnich, ponieważ one są inne, ponieważ tam jest inna infrastruktura.
– Podstawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce to nasze prawo, jego znajomość i przestrzeganie przez wszystkich.
– Polityczne próby wprowadzania zmian przepisów na niedostosowaną naszą infrastrukturę przy obowiązujących innych przepisach będą i kończą się zwiększoną śmiertelnością – dokładnie to widać w statystykach!
– Obecnie obserwowana poprawa w bezpieczeństwie jest wynikiem nie pozytywnych działań w tej materii, a raczej wynikiem paraliżu komunikacyjnego miast ciągłymi remontami, korkami i złą organizacją ruchu.


JAK W TEJ SYTUACJI – obecnie (styczeń 2014 rok) w Polsce – BEZPIECZNIE SIĘ ZACHOWYWAĆ?
Dojeżdżając do przejścia:
– rezygnujemy z wyprzedzania przed przejściami bez sygnalizacji świetlnej; NIE MA INNEJ OPCJI !
– pilnie obserwujemy zachowanie wszystkich pojazdów – czy, aby ktokolwiek nie rozpoczyna procedury „przepuszczania”, a gdy tak się dzieje : musimy współpracować, z nim i z pozostałymi uczestnikami sytuacji aby wszystko zakończyło się pomyślnie; NIE MA INNEJ OPCJI !
– pilnie obserwujemy zachowania pieszych zbliżających się do przejścia z lewej i prawej strony, stojących przy przejściu z lewej i prawej strony – przy ruchu jakiejkolwiek osoby na przejście ustępujemy pierwszeństwa pieszym na przejściu; NIE MA INNEJ OPCJI !
– pilnie obserwujemy całe przejście dla pieszych – czy nie ma tam pieszego – przy stojącym pojeździe przed przejściem w pierwszej kolejności zakładamy, że ten pojazd ustępuje pierwszeństwa pieszemu, że tam będzie pieszy niewidoczny dla nas i, że będzie wychodził zza niewidocznej przeszkody. Przejechać obok niego (omijanie) jest surowo zabronione. NIE MA INNEJ OPCJI !
– jeśli chcemy umożliwić pieszemu przejście przez przejście musimy to robić w sposób czytelny (5m przed), we współpracy z innymi pieszymi i pojazdami na innych pasach ruchu – jeśli tego nie potrafimy lub sytuacja jest niejasna – nie wolno nam stwarzać zagrożenia w ruchu drogowym!

Więcej w tym temacie:
Wypadek na przejściu dla pieszych, sonda, winni


Więcej o przejściach – wzory do naśladowania:
Organizacja ruchu pieszego w Niemczech – Norymberga, a sytuacja w Polsce

W Wielkiej Brytanii występują:
zebra crossings, pelican crossings, toucan, puffin and equestrian crossings.
Kierujący wiedzą jak się tam zachować: https://www.gov.uk/using-the-road-159-to-203/pedestrian-crossings-191-to-199

Piesi też wiedzą jak postępować: https://www.gov.uk/rules-pedestrians-1-to-35


Na podstawie analizy zachodnich rozwiązań komunikacyjnych – moje wnioski:
KIERUNKI BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI RUCHU PIESZEGO w Polsce:
1. Ograniczanie ruchu drogowego w jednym poziomie m.in. poprzez rozwiązania wielopoziomowe, budowę linii metra w miastach wojewódzkich, organizację dróg szybkiego ruchu w miastach …;
Pozwoli to odkorkować miasta, płynny ruch ograniczy emisję szkodliwych spalin, czasy przejazdu towarów i ludzi staną się przewidywalne … ;
2. Likwidacja przejść dla pieszych na drogach z prędkościami pow. 70 km/h (wykonywanie tylko przejść podziemnych, nadziemnych, śródziemnych).
3. Każde przejście dla pieszych na drogach z prędkościami 50 – 70 km/h powinno być łączone z przejazdem rowerowym i sygnalizacją świetlną sterowaną przez pieszego, rowerzystę.
4. Przejścia dla pieszych na jezdniach z prędkościami 30 – 50 km/h tylko przez jeden pas ruchu, a gdy więcej pasów ruchu – to sygnalizacja świetlna sterowana przez pieszych.
5. Ulice w strefie do 30 km/h bez przejść dla pieszych z ułatwieniami przechodzenia na skrzyżowaniach.
Taki kierunek działań zapewni stopniową poprawę bezpieczeństwa pieszego i rowerzysty.