SKRZYŻOWANIE

Skrzyżowania – o poprawie bezpieczeństwa
inż.Stanisław Kwartnik – 25.07.2013

Wiedza o zagrożeniach ruchu na różnego typu skrzyżowaniach, wiedza o podstawowych przyczynach wypadków winna być wykorzystywana
do budowy nowych bezpiecznych skrzyżowań jak również do poprawy istniejących.

Obserwowane praktyki nie zawsze świadczą o tym minimalnym poziomie wiedzy w tym temacie.
Ale idzie ku lepszemu – zlikwidowano skrzyżowanie torów kolejowych :http://www.youtube.com/watch?v=Uh90jzF_4qM#t=94

Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że najbardziej niebezpiecznymi skrzyżowaniami są skrzyżowania w kształcie krzyża

Tam dwie drogi przecinają się w jednej płaszczyźnie na wskroś. Jest to niezależne od sposobu znakowania takiego skrzyżowania – będzie tak na skrzyżowaniach równorzędnych, z oznakowaniem pierwszeństwa na wprost lub co gorsza z „łamanym” pierwszeństwem przejazdu.
Powodem tej wysokiej śmiertelności wypadków na takiego rodzaju skrzyżowaniu są duże rozwijane prędkości na prostych odcinkach dróg i zderzenia czołowo – boczne.
Samochód w ruchu poprzecznym ma zerową prędkość w stosunku do tego drugiego, czyli następuje uderzenie tak jak w stojącą przeszkodę na jezdni.
Samochody są przystosowane (strefy zgniotu, poduszki, pasy bezpieczeństwa) do uderzeń przodem a nie są przygotowane w podobnym stopniu do uderzeń w bok i to z tak dużą siłą !
Rozpędzony pojazd głęboko wchodzi w bok samochodu jadącego w poprzek drogi.
Może bezpośrednio ranić kierowcę i pasażerów, może prowadzić do uszkodzenia kręgów szyjnych i ran głowy…

kształt "krzyża" Tak nie musi być.
Budowa nowych, tego typu skrzyżowań w kształcie krzyża, winna być zabroniona. Istniejące można stopniowo przekształcać w bardziej bezpieczne.
Często jest możliwość prostego przekształcenia skrzyżowania z kształtu krzyża w dwa skrzyżowania typu „T”.
Są też lepsze rozwiązania. W kolejności wg poziomu bezpieczeństwa:
węzeł drogowy 1. Wielopoziomowy węzeł drogowy – czasem wystarczy prosta estakada drogi z pierwszeństwem nad drogami podporządkowanymi lub pod z wykorzystaniem konfiguracji terenu.
Uzyskuje się niezakłócony, płynny i ciągły ruch na drodze z pierwszeństwem bez zmiany prędkości.
Wjazdy na wprost z czterech kierunków są bezkolizyjne.
Zmiana kierunków nastąpi poprzez zmianę pasa ruchu z wykorzystaniem pasów włączania i wyłączania z ruchu.

W ten sposób winno wyglądać każde skrzyżowanie dróg krajowych.

skrzyżowanie o ruchu okrężnym, rondo 2. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym.
Zmusza pojazdy z każdego kierunku do zmniejszenia prędkości, pozbawia drogę z pierwszeństwem przejazdu pierwszeństwa i zrównuje jej znaczenie z drogą podporządkowaną.
Większość zdarzeń będzie boczno-skośnych w zależności od geometrii skrzyżowania.
Przy dużym ruchu na jednym z kierunków będą tworzyć się korki – każdy wjeżdżający z innego kierunku przerywa zasadniczy strumień pojazdów.
Tego typu korków i zwolnienia strumienia głównego pojazdów nie da się wyłączyć.
skrzyżowanie w kształcie litery T 3. Dwa skrzyżowania w kształcie litery „T” – droga z pierwszeństwem jest prowadzona na wprost a drogi boczne są drogami podporządkowanymi.
Taki zespół skrzyżowań eliminuje możliwość szybkiej jazdy na wprost ciągiem dróg podporządkowanych.
Przy braku drogi na wprost zawsze zmusza zbliżającego się do skrzyżowania do istotnego zmniejszenia prędkości.
Utrudnienia na drodze z pierwszeństwem będą zależne od ilości pasów ruchu i sposobów ich poprowadzenia.
Już wydzielenie środkowego pasa dla skręcających w lewo znacznie poprawia płynność ruchu na tego typu zespole skrzyżowań.
Przesunięcie osi wjazdów w prawo daje największe bezpieczeństwo – jazda w prawo i na wprost ciągiem podporządkowanym jest zawsze w prawo.
Przy zastosowaniu czterech pasów ruchu – jazda na wprost nie będzie blokowana pojazdami skręcającymi w lewo bądź w prawo.
skrzyżowanie w kształcie litery T 4. Dwa skrzyżowania w kształcie litery „T” – droga z pierwszeństwem jest prowadzona na wprost a drogi boczne są drogami podporządkowanymi.
Taki zespół skrzyżowań eliminuje możliwość szybkiej jazdy na wprost ciągiem dróg podporządkowanych.
Przy braku drogi na wprost zawsze zmusza zbliżającego się do skrzyżowania do istotnego zmniejszenia prędkości.
Utrudnienia na drodze z pierwszeństwem będą zależne od ilości pasów ruchu i sposobów ich poprowadzenia.
Już wydzielenie środkowego pasa dla skręcających w lewo znacznie poprawia płynność ruchu na tego typu zespole skrzyżowań.
Przesunięcie osi wjazdów w prawo daje największe bezpieczeństwo – jazda w prawo i na wprost ciągiem podporządkowanym jest zawsze w prawo.
kształt "krzyża" 5. Dwa skrzyżowania w kształcie litery „T” – droga z pierwszeństwem jest prowadzona na wprost a drogi boczne są drogami podporządkowanymi.
Taki zespół skrzyżowań eliminuje możliwość szybkiej jazdy na wprost ciągiem dróg podporządkowanych.
Przy braku drogi na wprost zawsze zmusza zbliżającego się do skrzyżowania do istotnego zmniejszenia prędkości.
Utrudnienia na drodze z pierwszeństwem będą zależne od ilości pasów ruchu i sposobów ich poprowadzenia.
Uzupełnienie skrzyżowania w kształcie T tylko o pasy zjazdowe i wyjazdowe w prawo będzie powodowało blokowanie ruchu głównego przez pojazdy skręcające w lewo.

kształt "krzyża"

6. Wprowadzając jednokierunkowe jezdnie od skrzyżowania, czyli zwiększanie wylotów a zmniejszanie wlotów na skrzyżowanie – może znacząco poprawiać poziom jego bezpieczeństwa .


Optymalnie bezpieczne rozwiązania przy budowie skrzyżowań:
1. Minimalne promienie łuków krawędzi jezdni na skrzyżowaniach dróg nie powinny być mniejsze niż 4m dla ruchu tylko osobowego
– 8m dla ruchu ciężarowego i autobusowego. Zobacz geometrię ruchu pojazdu w zakręcie.
2. Optymalne oddalenie przejścia dla pieszych – dalej niż 6 m licząc od krawędzi jezdni poprzecznej (zależne również od promieni krawędzi jezdni)
– kierowca pojazdu skręcającego może nie zauważać pieszego schowanego za elementami kabiny, słupkami, lusterkami…
3. Przejazdy dla rowerzystów poza przejściami dla pieszych.
4. Ilość pasów ruchu dostosowana do możliwych zmian kierunków ruchu i potrzebnej przepustowości bez wzajemnego blokowania się.
To przynajmniej trzecie pasy umożliwiające lewoskręty, umożliwiające też dwuetapowy wyjazd z dróg podporządkowanych.
5. Stosowanie sygnalizacji kierunkowej S-3 sterowanej natężeniem ruchu wraz z wyznaczonymi torami ruchu na poszczególnych
kierunkach pozwala maksymalnie wykorzystać przepustowość skrzyżowań.
6. Organizacja ruchu tak aby jadący prawym pasem nie był zaskakiwany jego zanikaniem.
Zanikać powinien zawsze pas lewy. Główne ciągi komunikacyjne powinny umożliwiać kontynuację jazdy prawym pasem.
W przeciwnym wypadku prawe pasy w korkującym ruchu nie będą wykorzystywane gdyż jadąc prosto kierujący już kilometr wcześniej
będą trzymać się lewego aby w końcówce „nie prosić się” o zezwolenie na zmianę.
Ten sposób jazdy przeniesie się na wszystkie rodzaje dróg i przy większej ilości pasów do jazdy na wprost – powstanie ruch lewostronny ??!
Podobne sytuacje można zauważyć przy znikającym lewym pasie – musi być dokładna informacja przed skrzyżowaniem i to daleko przed nim.

UWAGA : LINKI do moich stron można dodawać bezpłatnie – adres strony i więcej w tych tematach: