ZAKRET

BEZPIECZNY ZAKRĘT – NIEBEZPIECZNY ZAKRĘT

autor inż.Stanisław Kwartnik 18.11.2013

W ruchu drogowym spotkamy zakręty bezpieczne, niebezpieczne i śmiertelnie niebezpieczne.
Wszystkie one mogą być lub nie będą znakowane tym samym znakiem „niebezpieczny zakręt” w odległości 150-300 m na drogach z prędkością pow. 60 km/h lub w odległości do 100 m na drogach z prędkością poniżej 60 km/h.
Doświadczeni kierowcy lub często jeżdżący w tym miejscu znają je i potrafią je ocenić.
Wiedzą też co jest przyczyną niebezpieczeństwa.
Zachodzi pytanie – jak jest o sytuacji informowany kierowca wjeżdżający w zakręt po raz pierwszy?


Z rozporządzenia o znakach drogowych:

4. Napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną część znaku.

Znaki drogowe pionowe. Znaki ostrzegawcze.
3. 1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w ktorych występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.
2. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.

4. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.
5. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

§ 4. 1. Znaki:
1) A-1 niebezpieczny zakręt w prawo,
2) A-2 niebezpieczny zakręt w lewo
ostrzegają o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
2. Znaki:
1) A-3 niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo,
2) A-4 niebezpieczne zakręty pierwszy w lewo
ostrzegają o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku.
3. Umieszczona pod znakiem A-3 lub A-4 tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa, natomiast tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej.


Znakowanie zakrętów w Polsce powinno być wykonywane zgodnie z :
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r);
lub do pobrania:
http://sipdata.lex.pl/dane/dzienniki/2003/289071/zal1_2.pdf

Z rozporządzenia tego wynika, że (streszczenie):
Podlega oznakowaniu każdy łuk poziomy o kącie zwrotu przekraczającym 5 stopni i promieniu mniejszym niż 450 m – niezależnie od przechyłki.
Podlega oznakowaniu zakręt o promieniu w zakresie 450 – 750 m w zależności do przechyłki odpowiednio od 7% do 0%.
Nie podlega oznakowaniu zakręt o promieniu pow. 750 m niezależnie od przechyłki.

Podlegają oznakowaniu zakręty o ograniczonej widoczności, gdy są oznaczone liniami P3a lub P-4 (linia podwójna ciągła),
Podlegają oznakowaniu zakręty, na których łuk poziomy nakłada się wypukły łuk pionowy.

Podlegają oznakowaniu zakręty, na których często dochodzi do wypadków i kolizji.

W miastach (?), zakręt podlega oznakowaniu wtedy, gdy droga nie jest ulicą i dopuszczalna prędkość na niej jest większa niż 6o km/h.(!)
Znakuje się zakręty na ulicach, gdy znajdują się w niekorzystnych warunkach lokalnych np. zła widoczność lub gdy mają zwrot większy niż 75 stopni.

Znakiem podwójny zakręt znakuje się sytuację, gdy następny zakręt jest bliższy niż 300 m od poprzedniego.
Znakiem „droga kręta” (kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza) znakuje się zakręty, gdy ich ilość przekracza 3 i krętość odcinka mierzonego od początku pierwszego łuku do końca ostatniego jest większa niż 160 stopni/km.
Łuki o dużych kątach zwrotu lub ograniczonej widoczności znakuje się odpowiednimi tablicami prowadzącymi na łuku.

Ograniczenia prędkości, wyrażone znakiem B-33 stosuje się, jeżeli:
– parametry łuku (promień, przechyłka, szorstkość nawierzchni, warunki widoczności) wymagają zmniejszenia prędkości,
– w serii łuków występuje łuk o parametrach szczególnie odbiegających od parametrów pozostałych łuków,
– istniejące oznakowanie pionowe, poziome i zastosowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu okazują się niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na łuku.

ANALIZA AKTUALNEJ SYTUACJI

Warto o w/w zasadach znakowania zakrętów wiedzieć.
Warto też do przepisów i stosowanego znakowania podchodzić z ograniczonym zaufaniem z uwagi na spotykane błędy w prostych sprawach.
Analizując je, można zauważyć, że:

Ustawa nie przewiduje oznakowywania niebezpiecznych zakrętów z przechyłką ujemną (ewidentny błąd wykonawcy), no chyba, że po wypadkach i kolizjach.
Ustawa nie przewiduje znaków ostrzegawczych przed zakrętami na spadku terenu (ekonomiczny zjazd na wysokim biegu zmusza do przyhamowania w zakręcie a to może być przyczyną poślizgu i wypadnięcia z zakrętu).
Ustawa nie przewiduje znaków ostrzegawczych przed zakrętami w połączeniu z wklęsłym łukiem pionowym (następuje samoczynna zmiana siły odśrodkowej oraz samoczynna zmiana sił na poszczególnych kołach).
W miastach nie znakuje się niebezpiecznych zakrętów o złej przechyłce (a miasta mogą posiadać obszary niezabudowane z podniesionymi dozwolonymi prędkościami).
W miastach wykonuje się skrzyżowania o ruchu okrężnym z przechyłką ujemną !!
Z kolei podlegają znakowaniu znakiem „niebezpieczny zakręt” zakręty bezpieczne tzn takie, na których prędkość nominalna wg zastosowanego promienia i przechyłki łuku nie powoduje powstania siły odśrodkowej (dośrodkowej).

Jest to śmiertelnie niebezpieczne nieporozumienie. Błąd systemowy.
Nie można jednego znaku (ostrzegawczy) używać do informacji o bezpiecznym zakręcie i do ostrzegania o niebezpiecznym zakręcie.

Większość zakrętów da się zaprojektować i wykonać w wersji BEZPIECZNEJ.
Do tego są potrzebne dane wejściowe i niezbędna wiedza projektantów i wykonawców:
– kąt zwrotu,
– prędkość nominalna danej drogi,
– promień łuku.
Na tej podstawie można wyznaczyć wymaganą przechyłkę i krzywą przejściową dla danego zakrętu:

Obliczenie prawidłowej przechyłki zakrętu
i krzywą przejściową: https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_przejściowa

Powstaje wtedy zakręt bezpieczny, to znaczy zakręt, którym jazda z nominalną prędkością nie spowoduje powstania odczuwalnej siły odśrodkowej.
Kalkulator sytuacji pojazdu w zakręcie
Takich zakrętów (chyba, że zła widoczność lub inne zagrożenia) nie można znakować znakiem „niebezpieczny zakręt” (negatywna edukacja).
Brak siły odśrodkowej u pojazdu poruszającego się z prędkością nominalną uchroni przed wpadaniem w poślizg lub przewracaniem w każdych warunkach przyczepności nawierzchni jezdni i położenia środka ciężkości pojazdu.


PROPOZYCJE ZMIAN

Zakręty bezpieczne mogą być znakowane znakiem informującym o zakręcie.

Niebezpieczne zakręty muszą być oznakowane (i tylko one).
Niebezpieczny zakręt to zakręt, którego konstrukcja zobowiązuje nas do zmniejszenia prędkości o więcej niż ~ 20 km/h w stosunku do nominalnej.
Będą to:
– zakręty z nierówną i źle wyprofilowaną przechyłką,
– zakręty na wzniesieniach, obniżeniach terenu, spadkach terenu w połączeniu z łukami pionowymi,
– zakręty z muldami, dziurami, łatami o różnej przyczepności,
– zakręty o braku widoczności stosownej do nominalnej prędkości,
– zakręty, na których z różnych przyczyn może powstać potrzeba hamowania,
– zakręty, na których z różnych przyczyn może powstawać konieczność nagłego ruchu kierownicą,
– zakręty przed przejściami dla pieszych, przejazdami rowerowymi,
– zakręty przed skrzyżowaniami i na skrzyżowaniach,
– zakręty bez koniecznych poszerzeń pasów ruchu (z teorii budowy pojazdów: szerokość pojazdu różni się od jego długości !, pojazdy posiadają tzw zwisy przednie, dla których miejsce w zakrętach powinno być przewidziane !).
Dobrym rozwiązaniem może być system, gdzie postawiony znak ostrzegawczy o niebezpiecznym zakręcie zobowiązuje automatycznie do zmniejszenia prędkości o 20 km/h (podobnie powinny działać też inne znaki ostrzegawcze).
Optymalnym rozwiązaniem znakowania niebezpiecznego zakrętu mogłoby być podawanie jego prędkości bezpiecznej, wg mojej definicji, nie w znaku ograniczenia prędkości, a cyfrą np. na tabliczce kwadratowej (lub inne rozwiązania).
Stosowane aktualnie ograniczenia prędkości połowicznie spełniają swe zadanie, gdyż mogą być sytuacje, w których samo zastosowanie się do ograniczenia nie zapewni bezpieczeństwa. Będą to zmienne parametry pojazdu (rozstaw kół, położenie środka ciężkości) oraz różna przyczepność jezdni w różnych warunkach.

smiertelnie niebezpieczny zakrętŚmiertelnie niebezpieczny zakręt jest wtedy, gdy doszło na nim do kolizji lub wypadku.
Takie zakręty wymagają specjalnego oznakowania, analizy i natychmiastowego usuwania przyczyn.
A przyczyną może też być wadliwa nawierzchnia, przechyłka, krzywa przejściowa, profil, oznakowanie, widoczność …

Znak z lewej – to moja propozycja znakowania zakrętów śmiertelnie niebezpiecznych.
Aktualnie można je rozpoznać po ilości krzyży, zniczy …

W tym kontekście wprowadzanie szkolenia na płytach poślizgowych dla początkujących kierowców, zamiast właściwego wykonywania i znakowania zakrętów jest nieporozumieniem ? a może przestępstwem ?

Mój kanał w YouTube : http://www.youtube.com/kwartnik
Więcej o błędach w organizacji ruchu: http://naszadroga.pl