zasady na skrzyżowaniu

Zasady zachowania się na skrzyżowaniu DRÓG

1.Ogólnie na skrzyżowaniu obowiązuje:

A. WIEDZA O USTĘPOWANIU PIERWSZEŃSTWA – KOMU I W KTÓRYM MIEJSCU;

B. MIMO „POSIADANEGO PIERWSZEŃSTWA” PODEJMOWANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ
DLA RATOWANIA INNYCH KIERUJĄCYCH, ROWERZYSTÓW, PIESZYCH.
Ten obowiązek wynika bezpośrednio z Art.3 PoRD oraz z zasady zachowania szczególnej ostrożności na skrzyżowaniu dróg.

2. Jeśli są wyznaczone pasy ruchu (tory jazdy) – to poruszamy się:

C. ZGODNIE Z WYZNACZONYMI PASAMI RUCHU;

Przed skrzyżowaniem kierunkowskazem pokazujemy zamiar zmiany pasa lub kierunku jazdy
a w obrębie skrzyżowania kierunkowskaz pokazuje zamiar zmiany kierunku jazdy.

3. Jeśli z jednego pasa jest możliwość zajęcia większej ilości pasów to szanując znaki poziome zajmujemy je:zawracanie na skrzyżowaniu

D. STOSOWNIE DO ZAMIARU DALSZEGO PORUSZANIA SIĘ:
E. JAK NAJMNIEJ MIEJSCA I MANEWRÓW DO CELU
– cel jazdy prosto lub prawo to zajmujemy prawy pas, bliżej prawej krawędzi jezdni;
– cel jazdy w lewo to lewy pas bądź bliżej osi jezdni;F. NIEUTRUDNIANIE I NIEBLOKOWANIE RUCHU INNYM
– skręcanie w lewo: to lewy pas drogi dwujezdniowej lub bliżej osi – przy obecności pojazdów z przeciwka jadących w prawo;
– jazda na wprost: z innego pasa niż prawy warunkowy do skrętu;
– najpierw obowiązek jazdy bezkolizyjnej – dopiero przy braku takiej możliwości stosujemy zasady ustępowania pierwszeństwa przejazdu;
G. WYKORZYSTANIA WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH MIEJSC
DO JAZDY NA SKRZYŻOWANIU DRÓG: zasada prawy do lewego– JAZDA NA WPROST – WSZYSTKIE MOŻLIWE PASY zajmując je od max PRAWEGO DO LEWEGO;
– SKRĘT W LEWO – ZACZYNAJĄC OD MAX PRAWY DO LEWEGO ;
– SKRĘT W PRAWO – ZACZYNAJĄC OD MAX PRAWY DO LEWEGO;
– Bezkolizyjne ZAWRACANIE – LEWY DO PRAWEGO;

– Stosując te zasady łatwiej zajmować miejsca i łatwiej w podanej kolejności opuszczać skrzyżowanie.
– Wtedy też można zwiększać przepustowość, skracać korki …

4. Jeśli z dwóch pasów jest możliwość zajmowania dwóch pasów – KAŻDY PORUSZA SIĘ SWOIM PASEM .

5. Jeśli z dwóch pasów jest możliwość zajmowania trzech pasów ruchu (wadliwe rozwiązanie przy braku wyznaczonych pasów ruchu)
– ZAJMOWANIE OD PRAWEGO gdy priorytetem jest przepustowość i zgodność z przepisem o poruszaniu się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.
Gdy ważniejsze w danym momencie jest bezpieczeństwo lub brak jest miejsca – to prawy do max prawego a lewy do max lewego.

Zasada „od prawego do lewego” wynika wprost z przepisów:
” Art. 16.
1. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.
2. Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do
jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze.
3. Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech pasach ruchu, jest
obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni.
4. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni . Jeżeli pasy ruchu
na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.”

6. Jeśli większa ilość pasów ruchu w danym kierunku – to w obrębie skrzyżowania zajmujemy WSZYSTKIE MIEJSCA aby zwiększać przepustowość skrzyżowania.
Np – jeśli w czasie jednej zmiany sygnalizacji przejedzie 10 pojazdów – to dwoma pasami przejedzie ich 20 a przy trzech – 30 pojazdów (300% zwiększenie przepustowości skrzyżowania).

Wypadek na skrzyżowaniu równorzędnym – kto winny ?