Jak ustępować pierwszeństwa

Ustępowanie pierwszeństwa to powstrzymywanie się od ruchu tak aby nie spowodować u pieszego przyśpieszenia, zwolnienia kroku, zatrzymania się a w stosunku do pojazdów takie działanie aby nie spowodować u nich istotnej zmiany prędkości, zmiany pasa bądź kierunku jazdy.

Ważne jest to miejsce powstrzymywania – nie może to być w czasie zbliżania się pieszego czy też pojazdu „z pierwszeństwem” dojeżdżanie i zatrzymywanie się tuż przed miejscem kolizyjnym, tuż przed linią warunkowego zatrzymania.

Takie postępowanie przez wprowadzanie niepewności to brak czytelności – zmusza do podejmowania działań ratunkowych – nie jest to ustępowanie pierwszeństwa, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Dodatkowo obecna praktyka malowania linii warunkowego zatrzymania w miejscach, w których powinna być linia krawędziowa – zachęca ludzi do nieczytelnej jazdy, czyli dojeżdżania i zatrzymywania się tuż przed tą linią czyli tuż przed miejscem kolizyjnym.

Z powodu nieustąpienia pierwszeństwa ginie w Polsce ok. 1000 osób rocznie !!!

W Konwencji Wiedeńskiej mówi się o strefie ochronnej 5 m:

Art.23
3. a) Jakiekolwiek zatrzymanie i jakikolwiek postój pojazdu na jezdni są zabronione:
i) w odległości mniejszej niż 5 m (16,5 stopy) przed przejściem dla pieszych, na przejściach dla pieszych, na przejazdach dla rowerów oraz na przejazdach kolejowych;
ii) na torach tramwajowych lub kolejowych, znajdujących się na drodze albo tak blisko tych torów, że ruch tramwajów lub pociągów mógłby zostać z tego powodu zakłócony, w pobliżu skrzyżowań w odległości mniejszej niż 5 m (16,5 stopy) od przedłużenia najbliższej krawędzi poprzecznej jezdni, a także na skrzyżowaniach, z wyjątkiem przypadków, gdy znak drogowy, sygnał lub znak na jezdni wskazują inaczej.

To 5 m, może niekoniecznie wynika bezpośrednio z tego zapisu KW, ale jest bardzo cenne – umożliwia wzajemną widoczność, umożliwia ocenę postępowania i daje czas na właściwą reakcję.

Bardzo ważne jest to 5 m przed – warto spróbować powstrzymywać się od ruchu celem ustąpienia pierwszeństwa już 5 m przed punktem kolizji i zauważyć jak ruch robi się wtedy oczywisty, bardziej czytelny i bardziej płynny.

śmiertelne wyprzedzanie

Wyprzedzanie na drogach dwukierunkowych o dwu pasach ruchu w przeciwnym kierunku jest śmiertelnie niebezpieczne – powstaje zagrożenie czołowym zderzeniem.

Główną winę przypisuje się podejmującemu niewłaściwą decyzję a tym samym „rozgrzesza się” pozostałych współwinnych:

Błędna organizacja ruchu – to brak budowy dodatkowych pasów ruchu umożliwiających wyprzedzanie, budowa wysepek na środku jezdni, brak utwardzonego pobocza, otoczenie drogi nie wybaczające błędów.

Błędne zachowania kierujących – to przestępcze uniemożliwiania wyprzedzania, brak czytelnej współpracy i zaniechania działań ratunkowych.

Jeśli słyszysz komunikat : „kierujący z niewiadomych przyczyn uderzył w drzewo po lewej stronie drogi” – to może być, że KTOŚ nie pozwolił mu wrócić na prawy pas ruchu !

W animacji:

http://www.prawko-kwartnik.info/anima/wyprzkol.html białe samochody zachowują się poprawnie w stosunku do nieprawidłowo wyprzedzającego – w czytelny sposób organizują dla niego miejsce na ratunek. Czarne pojazdy w przestępczy sposób wykonują na nim wyrok śmierci.

MORAŁ: Nie przystępuj do wyprzedzania przy braku 100 % pewności jego wykonania. Zauważ nieprawidłowo wyprzedzającego, zgodnie z przepisami nie przyspieszaj, nie zmieniaj pasa ruchu a gdy jest potrzeba w czytelny sposób pokazuj mu miejsce ratunkowe.