Jak ustępować pierwszeństwa

Ustępowanie pierwszeństwa to powstrzymywanie się od ruchu tak aby nie spowodować u pieszego przyśpieszenia, zwolnienia kroku, zatrzymania się a w stosunku do pojazdów takie działanie aby nie spowodować u nich istotnej zmiany prędkości, zmiany pasa bądź kierunku jazdy.

Ważne jest to miejsce powstrzymywania – nie może to być w czasie zbliżania się pieszego czy też pojazdu „z pierwszeństwem” dojeżdżanie i zatrzymywanie się tuż przed miejscem kolizyjnym, tuż przed linią warunkowego zatrzymania.

Takie postępowanie przez wprowadzanie niepewności to brak czytelności – zmusza do podejmowania działań ratunkowych – nie jest to ustępowanie pierwszeństwa, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Dodatkowo obecna praktyka malowania linii warunkowego zatrzymania w miejscach, w których powinna być linia krawędziowa – zachęca ludzi do nieczytelnej jazdy, czyli dojeżdżania i zatrzymywania się tuż przed tą linią czyli tuż przed miejscem kolizyjnym.

Z powodu nieustąpienia pierwszeństwa ginie w Polsce ok. 1000 osób rocznie !!!

W Konwencji Wiedeńskiej mówi się o strefie ochronnej 5 m:

Art.23
3. a) Jakiekolwiek zatrzymanie i jakikolwiek postój pojazdu na jezdni są zabronione:
i) w odległości mniejszej niż 5 m (16,5 stopy) przed przejściem dla pieszych, na przejściach dla pieszych, na przejazdach dla rowerów oraz na przejazdach kolejowych;
ii) na torach tramwajowych lub kolejowych, znajdujących się na drodze albo tak blisko tych torów, że ruch tramwajów lub pociągów mógłby zostać z tego powodu zakłócony, w pobliżu skrzyżowań w odległości mniejszej niż 5 m (16,5 stopy) od przedłużenia najbliższej krawędzi poprzecznej jezdni, a także na skrzyżowaniach, z wyjątkiem przypadków, gdy znak drogowy, sygnał lub znak na jezdni wskazują inaczej.

To 5 m, może niekoniecznie wynika bezpośrednio z tego zapisu KW, ale jest bardzo cenne – umożliwia wzajemną widoczność, umożliwia ocenę postępowania i daje czas na właściwą reakcję.

Bardzo ważne jest to 5 m przed – warto spróbować powstrzymywać się od ruchu celem ustąpienia pierwszeństwa już 5 m przed punktem kolizji i zauważyć jak ruch robi się wtedy oczywisty, bardziej czytelny i bardziej płynny.