KALKULATORY

Kalkulatory, symulatory ruchu drogowego

Na ich podstawie można w łatwy sposób przeprowadzić własną analizę, symulację wypadku, kolizji, wydarzenia i wyciągać właściwe wnioski.
Są to zadania matematyczno-fizyczno-informatyczne mojego pomysłu i rozwiązania.
Ze swej strony dołożyłem wszelkich starań ale …

Do prawidłowego działania wymagają odblokowanego plugin Flash – jest obecny w nowych przeglądarkach – ewentualnie do pobrania tutaj. Niedostępne w niektórych systemach Androida 🙁

Teraz (12.2017), na urządzeniach z systemem Android, dzięki przeglądarce Dolphin Browser i współpracującą z nią wtyczką Flash Player z Internetu, można odtwarzać gry, kalkulatory, animacje, video w plikach swf.
Zapraszam 🙂


KALKULATOR DROGI I CZASU WYPRZEDZANIA
PASSING SIGHT DISTANCE

droga wyprzedzania
wyliczy:
– niezbędną długość drogi i widoczność do podjęcia decyzji;
– czas wyprzedzania;
– prędkość końcową wyprzedzania.
Wystarczy podać prędkość i długość pojazdu, który zamierzamy wyprzedzić, długość naszego pojazdu i możliwe do osiągnięcia w danych warunkach (obciążenie, stan nawierzchni) przyspieszenie do 100km/h w sekundach.

KALKULATOR DROGI REAKCJI, DROGI HAMOWANIA, DROGI ZATRZYMANIA
STOPPING SIGHT DISTANCE

droga zatrzymania
wyliczy:
– drogę reakcji;
– drogę hamowania;
– drogę zatrzymania;
– czas do zatrzymania;
– prędkość uderzenia w przeszkodę na drodze.
Do wyliczenia należy podać następujące dane (ułamki dziesiętne podajemy z kropką w miejsce przecinka!):
– możliwe do uzyskania średnie opóźnienie wg stanu nawierzchni drogi w m/s2;
– prędkość w km/h;
– widoczność drogi lub zwyczajowy odstęp jaki utrzymujemy od poprzedzającego pojazdu;
– swój czas reakcji – zauważenia zagrożenia, podjęcia decyzji i przeniesienia nogi z pedału gazu na pedał hamulca;
– czas reakcji układu hamulcowego – naciskanie hamulca, wzrost ciśnienia płynu hamulcowego, rozpieranie tłoczków w cylinderkach, docisk okładzin ciernych do tarczy lub bębnów hamulcowych;
Program zakłada nagłe pojawienie się nieruchomej przeszkody lub zatrzymanie się w miejscu poprzedzającego pojazdu – to zdarzenia przy jego uderzeniu w drzewo, w poprzedzające pojazdy w karambolu, jego czołowe spotkanie z pojazdem jadącym z naprzeciwka.
Sytuacja może być korzystniejsza dla nas przy zaistnieniu stopniowego hamowania poprzednika z intensywnością mniejszą niż możliwą do uzyskania przez nasz pojazd – ale nie ma podstaw do takiego założenia.
Sytuacja może być gorsza gdy pojazd po uderzeniu w przeszkodę cofa się w naszą stronę (odbicie sprężyste).


KALKULATOR BEZPIECZNEGO ODSTĘPU
SAFE SIGHT DISTANCE

droga hamowania

wyliczy i pokaże czy założone parametry prędkości, stanu nawierzchni, czasu reakcji i odstępu są prawidłowe czy też nie.
Kalkulator podaje czas reakcji, drogę przebytą w tym czasie, drogę hamowania, drogę zatrzymania, prędkość uderzenia w poprzedzający pojazd i czas w którym to nastąpi.

Program do wyliczeń przyjmuje rzeczywisty czas reakcji – od naciśnięcia przycisku START do naciśnięcia przycisku STOP.
Zakładam, że w chwili naciśnięcia przycisku START pojazd nagle zatrzymuje się w miejscu.

Aby unikać kolizji należy zwiększać odległość, zmniejszać prędkość i pracować nad czasem reakcji.
Czas reakcji układu hamulcowego pojazdu będzie stały – związany z tym pojazdem.


KALKULATOR PRĘDKOŚCI BEZPIECZNEJ
W OBLICZU ZAGROŻENIA

prędkość bezpieczna

Kalkulator ten wyliczy prędkość bezpieczną, czyli maksymalną prędkość, której przekroczenie nie pozwoli się zatrzymać przed przeszkodą.
Należy określić stan nawierzchni, całkowity czas reakcji swój i pojazdu oraz odległość do możliwej przeszkody.
Jazda z prędkością większą niż bezpieczna dla danych warunków jest zgodą na kolizję, na uderzenie w strefie braku możliwości zatrzymania..


 KALKULATOR PRĘDKOŚCI PRZED WYPADKIEM

prędkość przed wypadkiem

Kalkulator wyliczy prędkość pojazdu przed wypadkiem na podstawie stanu jezdni, długości drogi hamowania, prędkości uderzenia w przeszkodę (biegli rzeczoznawcy do tego celu używają profesjonalnych programów).
Tak więc wszystko co uczynisz na drodze jest do udowodnienia przez fachowców.

Uwaga: Ten kalkulator nie uwzględnia pochyłości terenu.


KALKULATOR PRĘDKOŚCI W ZAKRĘCIE

prędkość na zakręcie

Kalkulator na podstawie rozstawu kół pojazdu, położenia środka ciężkości, stanu nawierzchni, promienia zakrętu i różnicy poziomów kół wskaże prędkość jazdy przy której nie odczuwa się siły odśrodkowej oraz skutki przekraczania prędkości: wpadnięcia w poślizg ewentualnie przewrócenia się pojazdu.
Kalkulator wylicza też prędkość przy której wystąpi poślizg lub przewracanie powodowane oporami tarcia-przyczepności kół do jezdni.
Uwaga: będący w poślizgu pojazd może się zawsze przewrócić po spotkaniu z przeszkodą o dużym oporze np krawężnikiem, grząskim podłożem …
Warunek obliczeń: kąt pochylenia do 45 stopni.
Wersja testowa.


KALKULATOR PROMIENI SKRĘCANIA

promienie zakręcania

Kalkulator wyliczy wg podanych parametrów promienie wewnętrzne i zewnętrzne poruszania się kół pojazdu podczas skręcania.
Podaje niezbędny wolny obszar potrzebny do skrętu na łuku.
Podaje różnicę w śladach toczenia kół wewnętrznych i zewnętrznych.
Wszystko to z uwzględnieniem zwisu przedniego. Wstępnie wpisane dane dotyczą samochodu PUNTO II a po nacisnięciu przycisku dla autobusu.
Wyniki możesz zobaczyć i wydrukować w skali 1:100 lub 1:50.
Uzyskasz odpowiedź: jak parkować?, jak projektować wjazd do garażu?, jak projektować skrzyżowania?, jak projektować zakręty dróg?
Na wykresie podaję pasy ruchu o szerokości 2.75 m, sytuację i ślady kół przy skręcaniu pojazdu o 90 stopni.
W Polsce dozwolona jest eksploatacja pojedynczych pojazdów o długości do 12 m, szerokości do 2.60 m(nie licząc lusterek) i promieniu zawracania do 12.5 m.
Tak więc w sytuacjach małych skrzyżowań, wąskich pasów ruchu należy spodziewać się pojazdów jadących z przeciwka „pod prąd”, jeżdżących po krawężnikach i chodnikach.
Wersja testowa.


KALKULATOR POWSTAWANIA KARAMBOLU

jazda w kolumnie-jak powstaje karambol?

Kalkulator poda skutki przyhamowania jednego z pojazdów w kolumnie.
Jeśli pojazdy poruszają się w prawidłowych bezpiecznych odstępach i reagują adekwatnie do sytuacji – nie ma problemu.
Problemy zaczynają się gdy w wyniku gwałtownego przyhamowania niebezpiecznie zmniejsza się odległość bezpieczna do poprzednika. Jeżeli w takiej sytuacji usilnie dąży się do zachowania odstępu dalej zwalniając – prowadzi to do coraz mniejszych szans dla pojazdów z tyłu – i w konsekwencji dochodzi do karambolu w dalszej części kolumny. Kalkulator przy założeniu identycznego postępowania każdego kierowcy poda, który to będzie samochód.

Kalkulator wyliczy też prędkość fali reakcji na hamulec poprzednika. Fala ta biegnie w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów kolumny. Czym większa prędkość tej fali tym lepiej. Niebezpiecznie się robi gdy ona zatrzymuje się a tragicznie gdy podąża wraz z kolumną.

Analizując sytuacje można zauważyć sposoby ratowania się od i w karambolu:
1. Prędkość dostosowana do widoczności;
2. Odstęp bezpieczny zależny od prędkości, stanu jezdni i aktualnego czasu reagowania;
3. W momencie przyhamowania kolumny dojeżdżać maksymalnie do przodu – NIE zatrzymywać się szybciej niż wymaga tego sytuacja z przodu.
W ten sposób tworzy się szanse dla tych z tyłu.
4. Przy braku miejsca na zatrzymanie o ile tylko szansa na omijanie to lepiej omijać i dalej jak najdalej do przodu.
5. Jeśli uderzać to centralnie. Po uderzeniu natychmiast ewakuować się z pojazdu poza teren rażenia.
Wersja testowa.


KALKULATOR KOSZTÓW EKSPLOATACJI SAMOCHODU

koszty eksploatacji pojazdu

Wyliczy średnie zużycie paliwa na 100km, poda koszt przebiegu 1 km wg ceny paliwa.
Wyliczy średnio roczne koszty utrzymania samochodu, poda całkowity koszt przejechania 1 km.


KALKULATOR NIEZBĘDNEJ WIDOCZNOŚCI PRZED PRZEJAZDEM KOLEJOWYM

kalkulator widoczności przed przejazdem kolejowym

Wyliczy niezbędną widoczność pociągu w przypadku zatrzymania się przed przejazdem oraz w przypadku przejeżdżania z określoną prędkością.
Pokaże trójkąty widoczności w skali.
Widoczność przed przejazdem kolejowym jest podstawą bezpieczeństwa w tym miejscu.
W przypadku braku możliwości jej uzyskania kierowca musi liczyć na sprawność dróżnika, na sprawność sygnalizacji.


KALKULATOR PRZEPUSTOWOŚCI DROGI, POWSTAWANIA ZATORU, CZASU PRZEJAZDU

kalkulator powstawania zatoru na drodze

Na podstawie średniej prędkości pojazdów, średniej ich prędkości kalkulator poda godzinową przepustowość drogi, miejsca zatoru. Obliczy szybkość narastania zatoru przy podanych parametrach i poda czas przejechania poprzez godzinowy zator.
Kalkulator poda również możliwy czas przejazdu na podstawie długości zatoru i aktualnej prędkości poruszania się.


KALKULATOR SYTUACJI POJAZDU NA WZNIESIENIU, SPADKU DROGI

pojazd na spadku drogi

W zależności od prędkości początkowej, pochylenia drogi, stanu hamulców i stanu jezdni kalkulator poda możliwości zatrzymania, prędkości uzyskiwane w miejscu docelowym z uwzględnieniem swobodnego toczenia, hamowania, przyspieszania.
W obliczeniach nie uwzględniono oporu toczenia i oporu powietrza.


KALKULATOR DROGI HAMOWANIA I ZATRZYMANIA NA SPADKU DROGI

hamowanie na spadku drogi

Droga hamowania na spadku znacznie się wydłuża. Kalkulator policzy w jakim stopniu.
Warto brać to pod uwagę dobierając prędkość do możliwego zatrzymania się.
Morał – w niekorzystnych warunkach z górki trzeba jechać wolniej niż pod górkę!
Droga zatrzymania może się wydłużyć o 100% a nawet sama siła tarcia nie pozwoli się zatrzymać w ogóle.


KALKULATOR NIEZBĘDNEJ WIDOCZNOŚCI NA SKRZYŻOWANIU

kalkulator widoczności na skrzyżowaniu

Skrzyżowania aby były bezpieczne winny mieć zapewnione określone pole wzajemnej widoczności w szerokości i wysokości.

Ta wzajemna widoczność to podstawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu i w innych kolizyjnych miejscach.


KALKULATOR WPŁYWU SPRAWNOŚCI UKŁADU HAMULCOWEGO NA DROGĘ HAMOWANIA

kalkulator drogi hamowania

Można sprawdzić wpływ niesprawności jednego z kół ale również określić możliwą drogę zatrzymania,
drogę hamowania przy innej relatywnie przyczepności określonego koła do jezdni.

Podobnie sytuacje będą powstawały przy różnym podłożu pod poszczególnymi kołami.


OBLICZANIE I SPRAWDZANIE – CZAS MIĘDZY-ZIELONY
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA SKRZYŻOWAŃ

kalkulator czasu między-zielonego

Umożliwi wyliczenie prawidłowego czasu między-zielonego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu.
Umożliwia równocześnie sprawdzenie obliczonego jak i zastosowanego czasu pod względem kolizyjności.
Z analizy wzorów i procesów wynika, że największym zagrożeniem na skrzyżowaniu sterowanych sygnałami świetlnymi jest:
1. Szybki wjazd, wejście na początku zapalającego się sygnału zielonego;
2. Wolny wjazd, wejście długiego pojazdu w końcówce palenia się sygnału żółtego przy zmianie na czerwony.
3.Każdy wjazd przy czerwonym.


Kalkulator sytuacji po zapaleniu się sygnału żółtego, czerwonego
SYGNALIZATOR NA SKRZYŻOWANIU DRÓG

kalkulator wjazdu za sygnał czerwony

Przy wprowadzonych parametrach pokaże możliwości zatrzymania się przed sygnalizatorem żółtym, czerwonym.
Pokaże wpływ prędkości na ryzyko wjazdu za sygnalizator czerwony.
Obliczy odległość krytyczną od sygnalizatora – pułapkę – w której po podanym sygnale żółtym powstaną ograniczone możliwości zatrzymania bądź przejechania skrzyżowania.
Pozwoli dobierać prędkości, które w zadanych warunkach zapewnią bezpieczeństwo.


Kalkulator ustalania ceny kursu nauki jazdy
KALKULACJA CENY KURSU

kalkulator minimalnej ceny kursu

Pozwoli określić minimalną cenę kursu nauki jazdy wg podanych parametrów.
Praca instruktora to m.in. codzienne oddychanie spalinami innych pojazdów, to ciągły stres związany z sytuacjami na drodze.


Kalkulator wyliczania przechyłki w projektowaniu i budowie bezpiecznych zakrętów

poprzeczne nachylenie jezdni

Pozwoli zaprojektować właściwe nachylenie poprzeczne jezdni (przechyłkę) w zakręcie
na podstawie wymaganego promienia i prędkości nominalnej dla danej drogi.


Kalkulator przyspieszania, hamowania na drodze

kalkulator przyspieszania, hamowania

Pozwoli obliczać prędkości końcowe i czasy podczas przyspieszania i hamowania pojazdów w ruchu drogowym na określonym odcinku drogi.


Kalkulator przyspieszania, hamowania w czasie

kalkulator przyspieszania, hamowania w czasie

Pozwoli obliczać prędkości końcowe i drogę podczas przyspieszania i hamowania pojazdów w ruchu drogowym w podanym czasie.


Kalkulator obliczania kosztów społecznych blokowania ruchu drogowego.

kalkulator kosztów społecznych blokowania ruchu

Pozwoli obliczać koszty społeczne blokowania ruchu pojazdów w ruchu drogowym.
Obecna filozofia bezpieczeństwa ruchu drogowego bazuje na ciągłym zmniejszaniu średniej prędkości pojazdów.
Temu celowi służą:
– wprowadzanie chaosu (m.in. przepisy o pieszych, rowerach);
– dezinformacja o pierwszeństwie przejazdu (m.in. nieoznakowane skrzyżowania o ruchu równorzędnym);
– skrzyżowania o ruchu okrężnym dla drogach krajowych (prędkość 20 km/h);
– zamykanie dróg w związku z remontem;
– zamykanie na nieokreślony czas dróg w związku z wypadkiem;
– progi zwalniające, szykany na drogach publicznych zamiast na wewnętrznych; …
W ten sposób za poprawę bezpieczeństwa płaci społeczeństwo i gospodarka narodowa.