sytuacje

JAK SIĘ ZACHOWASZ W POKAZYWANEJ SYTUACJI ?

PIESZY

MIEJSCE DZIECI ZZA SAMOCHODU PIESZY W STREFIE ZAMIESZKANIA SPOKOJNE ZATRZYMANIE PRZED PRZEJŚCIEMPIESI NA PRZEJŚCIU BEZ BRAK MIEJSCA ZA PRZEJŚCIEM PRÓG Z PRZEJŚCIEM I SKRZYŻOWANIEMPRÓG Z PRZEJŚCIEM I SKRZYŻOWANIEM

PRZEJAZDY KOLEJOWE

SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH NIE WJEŻDŻAM PRZY BRAKU MIEJSCA ZA TORAMI

OMIJANIE

USTĘPOWANIE AUTOBUSOM WYJEŻDŻAJĄCYM Z PRZYSTANKU I UWAGA NA PIESZYCH USTĘPOWANIE TYM Z PRZECIWKA

SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ

CZARNY PUNKT ZNIKAJĄCE POJAZDY W ZAGŁĘBIENIACH TERENOWYCH W strefie zamieszkania ustępowanie pieszym, 20 km/godz, parkowanie w miejscach wyznaczonych. OSTROŻNOŚĆ W REJONIE SZPITALA ŚLISKO NA PRZEJŚCIU I NA LIŚCIACH WYJEŻDŻAJĄCY Z PRAWEJ, OTWARTE DRZWI AUTOBUS NA PRZYSTANKU NIE WYPRZEDZAM NA PRZEJŚCIACH I BEZPOŚREDNIO PRZED PRZEJŚCIAMI W LEWO USTĘPUJĄC TYM Z NAPRZECIWKA W LEWO ... USTĘPOWANIE TYM W RUCHU OKRĘŻNYM ZABRONIONE WYPRZEDZANIE


ZNAKI

STÓJ PRZED PÓŁZAPORAMI STOP PRZED LINIĄ STOP W MIEJSCU CO WIDAĆ USTĄP USTĄP Z PRAWEJ USTĄP TYM Z DROGI GŁÓWNEJ I Z PODPORZĄDKOWANEJ Z PRAWEJ USTĄP TYM W RUCHU OKRĘŻNYMMAM W PRAWO MAM, JADĄC PROSTO USTĘPUJĘ PIERWSZEŃSTWA POJAZDOM Z PRAWEJ W LEWO Z USTĘPOWANIEM PIERWSZEŃSTWA TYM Z PRAWEJ Z DROGI GŁÓÓWNEJ W NASTĘPNĄ W LEWO JUŻ MOŻNANIE PYTAĆ O KIERUNEK JAZDY

SYGNALIZACJA

BĘDZIE ZIELONE USTĘPOWANIE PIESZYM WARUNKOWY W PRAWO KIERUNKOWY W LEWO - BEZKOLIZYJNIE