KURSANT

TRENING CIAŁA I UMYSŁU

I.Ćwiczenia przed kursem i podczas kursu nauki jazdy:

Zapisując się na kurs nauki jazdy, decydując się na uczestnictwo w ruchu drogowym jako kierowca trzeba mieć odpowiednią sprawność fizyczną i umysłową.
Niektóre umiejętności można i należy ćwiczyć przed i w czasie trwania kursu.
W ten sposób dobrze przygotujesz się i łatwo zdasz egzamin na prawo jazdy.

Zasadnicze:

Orientacja lewa – prawa strona;
Jazda po łuku – orientacja: strona wewnętrzna – strona zewnętrzna;
Ruch jednej ręki przy bezruchu drugiej;
Obrót tułowia, głowy przy nieruchomych rękach;
Delikatność dotyku i dozowanie siły nacisku wg potrzeb dla poszczególnych rąk i nóg;
Rozmowa z pasażerem (instruktorem, egzaminatorem) bez odwracania głowy od obserwacji aktualnego kierunku jazdy ;

1.Ćwiczenia dla oczu, głowy, tułowia:
– obserwacja w lusterkach, z obrotem głowy w lewo, w prawo, w tył przez prawe ramię z obrotem tułowia i głowy;
– obserwacja poza słupkami przednimi, lusterkami z wychylaniem tułowia w przód (kuku :));
Te czynności ćwicz bez zmian położenia rąk na kierownicy i bez pokręcania kierownicy.
Ćwicz szybkość obserwacji istotnych dla ruchu sytuacji i zdarzeń, zapamiętywania, analizowania podczas obserwacji innego obrazu.

2.Ćwiczenia dla rąk:
– trzymanie kierownicy przy jeździe na wprost, przy skręcaniu;
– przesuwanie lewej ręki bez pokręcania kierownicy, przesuwanie prawej ręki bez pokręcania;
– odpowiednio przesuwanie rąk z pokręcaniem;
– pokręcanie kierownicy z tzw przekładaniem rąk (przechwyt);

3.Ćwiczenie jazdy z trzymaniem kierownicy lewą ręką:
– lewa ręka utrzymuje tor jazdy a prawa np zmienia biegi, włącza radio, dmuchawę, zmienia kierunek nawiewu;

4.Ćwiczenie jazdy z trzymaniem kierownicy prawą ręką:
– prawa ręka utrzymuje tor jazdy a lewa np zamyka, otwiera szybę drzwi;

5.Ćwiczenia dla paluszków rąk:
– obsługa kierunkowskazów, zmiana świateł, włączanie spryskiwacza szyb, obsługa wycieraczek;
Wszytko to bez odrywania rąk od kierownicy;

6.Ćwiczenia dla lewej nogi:
– wciskanie do oporu sprzęgła;
– utrzymywanie w miejscu „jak bierze”;
– całkowite zwalnianie;
– oparcie nogi na podłodze;

7.Ćwiczenia dla prawej nogi:
– przenoszenie hamulec – gaz – hamulec – gaz – hamulec;
– delikatność i wyczucie naciskania;

8.Ćwiczenie obu nóg:
– zatrzymanie z małej prędkości: + sprzęgło + hamulec; – zatrzymanie z dużej prędkości: + hamulec +sprzęgło + hamulec;
– ruszanie – utrzymanie sprzęgła z lekkim gazem;
– zmiana biegów: +sprzęgło – noga z gazu + zmiana biegu – zwolnienie sprzęgła + gaz;
– zwolnienie: – noga z gazu + przyhamowanie + gaz;

Po wyćwiczeniu pojedynczych elementów przejdź do łączenia poszczególnych czynności aby w rezultacie uzyskać sprawność ich łącznego i czasem jednoczesnego wykonywania.


SCHEMATY DZIAŁAŃ – HASŁA

1.Przygotowanie do jazdy :
– stan opon, czystość szyb i świateł,
– ustawienie fotela, zagłówka,
– lusterka,
– pasy bezpieczeństwa,
– hamulec nożny, ręczny,
– sprawdzenie zamknięcia drzwi, zapięcia pasów pasażerów;
2.Uruchomienie silnika:

-wciśnij sprzęgło, kluczyk – od oporu z lewej – zapłon – kontrolki – rozrusznik do 5 sekund , kluczyk zwolnić jak zapalił.
-jak nie zapalił to ponowna próba po 30 s – zawsze od oporu kluczyka z lewej.

3.Ruszanie:

-obserwacja,
-sygnalizacja przy zmianie kierunku lub pasa ruchu,
-sprzęgło, I lub wsteczny bieg,
-gaz, trzymanie sprzęgła w miejscu jak zaczyna „brać”,
-zwolnienie hamulca ręcznego,
-całkowite zwolnienie sprzęgła i ewentualnie gaz….

4.Przyśpieszanie i zmiana biegów:
– po ruszeniu – gaz, 5 – 10 m jazdy na I biegu,
– sprzęgło , noga z gazu, bieg z I na II- zwolnienie sprzęgła , gaz do 30 – 40 km/h,
– sprzęgło, noga z gazu bieg z II na III,- zwolnienie sprzęgła, gaz do 50 – 70 km/h,
– sprzęgło, noga z gazu, bieg z III na IV,- zwolnienie sprzęgła, gaz do dopuszczalnej i bezpiecznej prędkości.
5.Zwalnianie :
– noga z gazu /hamowanie silnikiem/,
– noga z gazu + hamulec nożny /hamowanie silnikiem i hamulcem/.
6.Redukowanie biegu stosownie do prędkości :
– poniżej 55 do 30 km/h – III bieg,
– poniżej 30 do 10 km/h – II bieg,
– poniżej 10 km/h – I bieg.
– Redukcja pod górę – przy zwalnianiu sprzęgła dodaj gazu.
– Redukcja ze zwalnianiem – trzymaj hamulec, sprzęgło przytrzymaj w miejscu jak „bierze”.
7.Zatrzymywanie :
– z małej prędkości : + sprzęgło + hamulec nożny,
– z dużej prędkości : + hamulec + sprzęgło + hamulec cd.
8.Hamowanie awaryjne: HAMULEC ! + sprzęgło.


Ćwiczenie zmiany biegów:


DOJAZD DO SKRZYŻOWANIA DROGĄ OZNAKOWANĄ ZNAKIEM „STOP”

1.Zająć odpowiedni pas ruchu.
Jeśli jest konieczność zmiany pasa ruchu:
– sprawdzić, czy jest to możliwe do wykonania,
– pokazać kierunkowskazem – ZAWCZASU I WYRAŹNIE,
– jeszcze raz sprawdzić, ustępując pierwszeństwa dokonać zmiany.

W przypadku, gdy – pasy są oznakowane – zająć pas zgodnie z oznakowaniem.
Pasy nie oznakowane: skręcając w prawo zająć pas prawy i poruszać się w równej odległości od krawężnika lub linii krawędziowej.
Skręcając w lewo z drogi dwukierunkowej:
– zająć pas bliższy osi jezdni, jednak osi nie przekraczać (odstęp 0,5 m),
– prostopadle do osi drogi poprzecznej (wtedy jest najlepsza widoczność + miejsce dla skręcających z drogi z pierwszeństwem),
– koła na wprost (uderzający z tyłu pojazd nie wepchnie Cię pod jadący z przeciwka pojazd – przy ustępowaniu pierwszeństwa zbliżającym się z naprzeciwka).
Skręcając w lewo z drogi jednokierunkowej zająć lewy pas lub w sytuacji nie oznakowanej poruszać się równolegle do lewego krawężnika ( odstęp 0,5 m).
2.Obserwacja skrzyżowania przy dojeżdżaniu.
3.Znak „STOP” oznacza obowiązkowe unieruchomienie (tzn min. 1 sekunda nieruchomo) przed wyjechaniem na drogę z pierwszeństwem.
Zatrzymać się można z każdego biegu:
-zdjąć nogę z pedału gazu,
-naciskać hamulec, aby stopniowo zmniejszać szybkość,
-zatrzymać przed linią zatrzymania (wciskając sprzęgło + hamulec), a jeśli jej nie ma to w miejscu o dobrej widoczności bez wjeżdżania na drogę z pierwszeństwem,
-przełączyć bieg na I i po ustąpieniu pierwszeństwa ruszać.

Ćwicz na Interaktywnym skrzyżowaniu


DOJAZD DO SKRZYŻOWANIA DROGĄ OZNAKOWANĄ ZNAKIEM: „USTĄP PIERWSZEŃSTWA”

i w podobnych sytuacjach, kiedy trzeba ustąpić pierwszeństwa:
1.Zająć odpowiedni pas ruchu z obserwacją skrzyżowania jw.
2.Znak „USTĄP PIERWSZEŃSTWA” ostrzega o skrzyżowaniu, torowisku, miejscu przecięcia się kierunków ruchu z drogą (torowiskiem) z pierwszeństwem:
-zdjąć nogę z gazu,
-nacisnąć hamulec, aby wytracić prędkość do 20 – 30 km/h,
-trzymać hamulec, wcisnąć sprzęgło i włączyć II bieg,
-zwolnić sprzęgło przytrzymując w miejscu „brania” ( unikniemy szarpnięcia),
-zbliżyć się do linii warunkowego zatrzymania obserwując drogę z pierwszeństwem przejazdu, odległość i prędkość zbliżających się pojazdów,
-po uzyskaniu pewności, że droga jest wolna – jechać dalej,
-jeśli trzeba ustąpić pierwszeństwa lub brak dostatecznej widoczności i pewności zwolnić jeszcze bardziej, zredukować do I biegu lub zatrzymać się przed linią warunkową, naciskając sprzęgło i hamulec.

Ćwicz na Interaktywnym skrzyżowaniuDOJAZD DO SKRZYŻOWANIA BEZ ZNAKÓW:
W sytuacji równorzędnej ustępujemy pierwszeństwa
kierującemu zbliżającemu się z prawej strony do skrzyżowania.

W tej sytuacji bardzo ważne jest czytelne zachowanie przy zbliżaniu:

– Już ok.20 m przed miejscem kolizyjnym wyraźnie zmniejszamy prędkość pokazując tym samym zamiar ustępowania pierwszeństwa, pokazujemy zamiar zatrzymania się już 5 m przed miejscem kolizyjnym.
Nasze zachowanie nie może spowodować istotnej zmiany prędkości, zmiany pasa bądź kierunku jazdy u kierującego z pierwszeństwem.

Jak postępować przy wadliwej organizacji ruchu?
– w sytuacji braku widoczności pojazdu posiadającego pierwszeństwo zbliżamy się bardzo wolno do miejsca kolizyjnego, sprzęgło wciśnięte a noga prawa nad hamulcem aby niezwłocznie zareagować po zobaczeniu pojazdu, a gdy zobaczymy go dopiero będąc w miejscu kolizyjnym należy zatrzymać się gdy jest miejsce do przejazdu lub niezwłocznie opuścić to miejsce. – w sytuacji braku wiedzy o rodzaju skrzyżowania lepiej zakładać wariant najdalej idący czyli ustępować pierwszeństwa kierującemu zbliżającemu się z prawej strony a dalsze kroki podejmować wg zachowania drugiego kierującego.

Jak korzystać z pierwszeństwa ?
Każde skrzyżowanie wymaga od nas zachowania szczególnej ostrożności, nie możemy zaniechać zwalniania, hamowania, omijania, zatrzymywania się gdy powstaje taka potrzeba.
Nigdy nie ufamy kierującemu zbliżającemu się z lewej strony a zwłaszcza jadącemu prosto (przepisy nam życia nie wrócą !).

Warto zapamiętać, że z pierwszeństwa możemy skorzystać tylko wtedy, gdy drugi człowiek go nam daje.

Warto wiedzieć, że 80% ludzi jadących prosto nie ustępuje pierwszeństwa tym z prawej strony !

Ćwicz na interaktywnym skrzyżowaniu


Nauka Jazdy Wadowice to filmy tras szkoleniowych w Wadowicach – to łączenie teorii z praktyką.
O oponach
Mój kanał w YouTube : http://www.youtube.com/kwartnik


Egzaminowanie na kat.B prawa jazdy
Program szkolenia na prawo jazdy kat.B