PLAC MANEWROWY

Praktyczny egzamin państwowy na prawo jazdy rozpoczyna się na placu manewrowym.
Zadania do wykonania oraz kryteria oceny tych zadań są dokładnie określone w przepisach poniżej.

Podany tekst obowiązuje od 1.07.2019

1.Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Kryteria:
1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych
elementów pojazdów odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba
egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi
sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania „STOP”,
j) działanie świateł cofania,
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
– jeżeli występuje.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:
– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma
nie więcej niż 5 minut,
– osoba egzaminowana powinna co najmniej
wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów
lub wskaźników sprawdza się poziom
odpowiednich płynów w pojeździe,
– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o
których mowa w lit. i lub j, osoba
egzaminowana może poprosić egzaminatora o
potwierdzenie działania światła zewnętrznego,
– losowy dobór elementów czynności dla każdej
osoby egzaminowanej dokonywany jest przez
ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia
komputerowego; urządzenie losuje 1 element
spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1
element spośród elementów określonych w lit.
f-m; w przypadku awarii systemu
teleinformatycznego losowego doboru
elementów części pierwszej zadania dokonuje
każda osoba egzaminowana, przed
przystąpieniem do wykonania zadania, z
zachowaniem podziału losowanych elementów
zadania jak dla losowania komputerowego;
2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i
zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie
wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są
zamknięte.
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:
– w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna
widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar
przestrzeni za pojazdem,
– w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna
widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar
przestrzeni za pojazdem,
– w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana
powinna widzieć przez tylną szybę obszar
przestrzeni za pojazdem,
– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową
na wysokości głowy;

2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

 Kryteria:

1) uruchomienie silnika pojazdu;
2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu
drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie;
3) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania
zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;
4) płynne ruszenie:
a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy
jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów
silnika;
5) dla prawa jazdy kategorii AM*, B1, B, C1, C, D1 –
płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w
przypadku kategorii AM*, B i B1 w trakcie jazdy do
tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką
kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);
8) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii AM*, B1 i B w wyznaczonym
polu zatrzymania pojazdu,

3.Ruszanie do przodu na wzniesieniu

Kryteria :
Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż
0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.
Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego
manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga
albo uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do
przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie
prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.