SYTUACJE

JAK SIĘ ZACHOWASZ W POKAZYWANEJ SYTUACJI ?

PIESZY :


MIEJSCE DZIECI ZZA SAMOCHODU PIESZY W STREFIE ZAMIESZKANIASPOKOJNE ZATRZYMANIE PRZED PRZEJŚCIEM PIESI NA PRZEJŚCIU BEZBRAK MIEJSCA ZA PRZEJŚCIEM PRÓG Z PRZEJŚCIEM I SKRZYŻOWANIEM PRÓG Z PRZEJŚCIEM I SKRZYŻOWANIEM   

PRZEJAZDY KOLEJOWE


SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH NIE WJEŻDŻAM PRZY BRAKU MIEJSCA ZA TORAMI

OMIJANIE


USTĘPOWANIE AUTOBUSOM WYJEŻDŻAJĄCYM Z PRZYSTANKU I UWAGA NA PIESZYCH USTĘPOWANIE TYM Z PRZECIWKA

SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ


CZARNY PUNKT ZNIKAJĄCE POJAZDY W ZAGŁĘBIENIACH TERENOWYCH W strefie zamieszkania ustępowanie pieszym, 20 km/godz, parkowanie w miejscach wyznaczonych. OSTROŻNOŚĆ W REJONIE SZPITALA ŚLISKO NA PRZEJŚCIU I NA LIŚCIACH WYJEŻDŻAJĄCY Z PRAWEJ, OTWARTE DRZWI AUTOBUS NA PRZYSTANKU NIE WYPRZEDZAM NA PRZEJŚCIACH I BEZPOŚREDNIO PRZED PRZEJŚCIAMI W LEWO USTĘPUJĄC TYM Z NAPRZECIWKA W LEWO ... USTĘPOWANIE TYM W RUCHU OKRĘŻNYM ZABRONIONE WYPRZEDZANIE


ZNAKI DROGOWE


STÓJ PRZED PÓŁZAPORAMI STOP PRZED LINIĄ STOP W MIEJSCU CO WIDAĆ USTĄP USTĄP Z PRAWEJUSTĄP TYM Z DROGI GŁÓWNEJ I Z PODPORZĄDKOWANEJ Z PRAWEJ USTĄP TYM W RUCHU OKRĘŻNYM MAMW PRAWO MAM, JADĄC PROSTO USTĘPUJĘ PIERWSZEŃSTWA POJAZDOM Z PRAWEJ W LEWO Z USTĘPOWANIEM PIERWSZEŃSTWA TYM Z PRAWEJ Z DROGI GŁÓÓWNEJ W NASTĘPNĄ W LEWO JUŻ MOŻNANIE PYTAĆ O KIERUNEK JAZDY

SYGNALIZACJA


 BĘDZIE ZIELONE   USTĘPOWANIE PIESZYMWARUNKOWY W PRAWO KIERUNKOWY W LEWO - BEZKOLIZYJNIE