ZASADY NA SKRZYŻOWANIU

1.Wjeżdżając na skrzyżowanie – obowiązuje:

A. WIEDZA O USTĘPOWANIU PIERWSZEŃSTWA – KOMU I W KTÓRYM MIEJSCU;

B. MIMO „POSIADANEGO PIERWSZEŃSTWA” PODEJMOWANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ
DLA RATOWANIA INNYCH KIERUJĄCYCH, ROWERZYSTÓW, PIESZYCH.
Ten obowiązek wynika bezpośrednio z Art.3 PoRD oraz z zasady zachowania szczególnej ostrożności na skrzyżowaniu dróg.

2. Jeśli są wyznaczone pasy ruchu (tory jazdy) – to poruszamy się:

C. ZGODNIE Z WYZNACZONYMI PASAMI RUCHU;

Przed skrzyżowaniem kierunkowskazem pokazujemy zamiar zmiany pasa lub kierunku jazdy

a w obrębie skrzyżowania kierunkowskaz pokazuje zamiar zmiany kierunku jazdy.
3. Jeśli z jednego pasa jest możliwość zajęcia większej ilości pasów to szanując znaki poziome zajmujemy je:zawracanie na skrzyżowaniu
D. STOSOWNIE DO ZAMIARU DALSZEGO PORUSZANIA SIĘ:
E. JAK NAJMNIEJ MIEJSCA I MANEWRÓW DO CELU
– cel jazdy prosto lub prawo to zajmujemy prawy pas, bliżej prawej krawędzi jezdni;
– cel jazdy w lewo to lewy pas bądź bliżej osi jezdni;
F. NIEUTRUDNIANIE I NIEBLOKOWANIE RUCHU INNYM
– skręcanie w lewo: to lewy pas drogi dwujezdniowej lub bliżej osi – przy obecności pojazdów z przeciwka jadących w prawo;
– jazda na wprost: z innego pasa niż prawy warunkowy do skrętu (nieblokowanie możliwości dla innych);
– najpierw obowiązek jazdy bezkolizyjnej – dopiero przy braku takiej możliwości stosujemy zasady ustępowania pierwszeństwa przejazdu;
G. WYKORZYSTANIA WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH MIEJSC
DO JAZDY NA SKRZYŻOWANIU DRÓG: zasada prawy do lewego
– JAZDA NA WPROST – WSZYSTKIE MOŻLIWE PASY zajmując je od max PRAWEGO DO LEWEGO;
– SKRĘT W LEWO – ZACZYNAJĄC OD MAX PRAWY DO LEWEGO ;
– SKRĘT W PRAWO – ZACZYNAJĄC OD MAX PRAWY DO LEWEGO;
– Bezkolizyjne ZAWRACANIE – LEWY DO PRAWEGO;
– Stosując te zasady łatwiej zajmować miejsca i łatwiej w podanej kolejności opuszczać skrzyżowanie.
– Wtedy też można zwiększać przepustowość, skracać korki …

4. Jeśli z dwóch pasów jest możliwość zajmowania dwóch pasów – KAŻDY PORUSZA SIĘ SWOIM PASEM .

5. Jeśli z dwóch pasów jest możliwość zajmowania trzech pasów ruchu (wadliwe rozwiązanie przy braku wyznaczonych pasów ruchu)
– ZAJMOWANIE OD PRAWEGO gdy priorytetem jest przepustowość i zgodność z przepisem o poruszaniu się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.
Gdy ważniejsze w danym momencie jest bezpieczeństwo lub brak jest miejsca – to prawy do max prawego a lewy do max lewego – jako RUCH BEZKOLIZYJNY.

Zasada „od prawego do lewego” wynika wprost z przepisów:
” Art. 16.
1. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.
2. Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do
jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze.
3. Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech pasach ruchu, jest
obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni.
4. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu
na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.”

6. Jeśli większa ilość pasów ruchu w danym kierunku – to w obrębie skrzyżowania mamy obowiązek zajmować wszystkie wolne miejsca od prawego do lewego aby zwiększać przepustowość skrzyżowania.(art.3)
Np. – jeśli w czasie jednej zmiany sygnalizacji jednym pasem przejedzie 10 pojazdów – to dwoma pasami przejedzie ich 20 a trzema pasami – 30 pojazdów (300% zwiększenie przepustowości skrzyżowania).