pieszy-kierujący

PIESZY A KIERUJĄCY

„18) pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub
czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę
prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub
inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą
rowerem pod opieką osoby dorosłej;”

„20) kierujący – osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która
prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie;”

Art. 26. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.
3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.
6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.
7.W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia. ”
oraz:

W § 47 ust. 4 w Rozp. o znakach i sygnałach: ” Kierujący pojazdem zbliżając się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających. ”

PIESZY to uczestnik ruchu drogowego – człowiek – który może nie znać zasad ruchu drogowego, może być niepełnosprawny fizycznie i psychicznie.
Dlatego jego obecność na jezdni nie może być zaskoczeniem.
Pieszy może poruszać się po jezdni przy braku pobocza, drogi dla pieszych, chodnika.
Pieszy może korzystać z jezdni w strefie zamieszkania i ” ma pierwszeństwo” przed pojazdem.

I. KIERUJĄCY jest zobowiązany zatrzymać pojazd :

  • – PRZED KAŻDYM PIESZYM NA SWOJEJ DRODZE (niepełnosprawność?);
  • – PRZED PRZYSTANKIEM bez wysepki, na którym stoi lub na który wjeżdża tramwaj – w miejscu i czasie zapewniającym swobodę ruchu pasażerom,
  • – aby umożliwić przejście PIESZEMU O WIDOCZNEJ OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ, LUB UŻYWAJĄCEMU SPECJALNEGO ZNAKU,

II. KIERUJĄCY zachowując szczególną ostrożność ustępuje pierwszeństwa pieszym (powstrzymanie się od ruchu gdyby ten ten ruch powodował zatrzymanie, zwolnienie, przyspieszenie kroku pieszego):

  • – NA CHODNIKACH, ŚCIEŻKACH DLA PIESZYCH, PLACACH,
  • – NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH,
  • – NA JEZDNI W STREFIE ZAMIESZKANIA,
  • – NA JEZDNI PRZY SKRĘCANIU W PRAWO, W LEWO, ZAWRACANIU,

III. KIERUJĄCY jest zobowiązany zmniejszyć prędkość zbliżając się do przejść i przejazdów rowerowych oznakowanych odpowiednio znakami D-6, D-6a, D- 6b aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych i rowerzystów znajdujących się i wkraczających na te przejścia i przejazdy ( Rozp.Min.Infr. par.47.4)


O bezpiecznej organizacji przejść dla pieszych: Bezpieczne przejście
Wypadek na przejściu – kto winny:Wypadek na przejściu dla pieszych, sonda
Przejścia na Zachodzie:Organizacja ruchu pieszego w Niemczech – Norymberga