wypadek-równorzędne

Wypadek na skrzyżowaniu równorzędnym i analiza przyczyn:

Zarządca drogi „zorganizował” skrzyżowanie równorzędne w miejscu o braku widoczności.

1.Pojazd A nie zachował szczególnej ostrożności zbliżając się do skrzyżowania, wobec braku widoczności winien bardziej zwolnić, zaniechać jazdy (art.3 PoRD) jeśli ona groziła kolizją.
Posiadanie „pierwszeństwa” nie zwalnia od tych obowiązków.

2.Pojazd B nie zachował szczególnej ostrożności zbliżając się do skrzyżowania, wobec braku dostatecznej widoczności winien zwolnić do zatrzymania się włącznie, ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z prawej w sytuacji równorzędnej, a jazdę mógł kontynuować po uzyskaniu pełnej widoczności i pewności.

3.Organizator ruchu C widząc taką sytuację o ograniczonej widoczności z prawej strony i znając zachowania większości kierujących w Polsce (?) – mógł uczynić drogą z prawej jako podporządkowaną;
Mógł zastosować znak STOP, USTĄP, włączanie się do ruchu wg znaku „koniec strefy zamieszkania”, „koniec drogi wewnętrznej” … dla tych pojazdów wyjeżdżających z prawej strony (taki wyjazd jest zawsze wolniejszy niż jazda na wprost), mógł zakazać skręcania w lewo a jazdę w prawo poprowadzić poprzez pas włączania – tym samym częściowo poprawiłby bezpieczeństwo.
Organizator mógł też zastosować sygnalizację świetlną, mógł zmienić ruch na tej niewidocznej ulicy z prawej na jednokierunkowy – odjazd od niewidocznego miejsca skrzyżowania – zapewniając w ten sposób całkowitą poprawę bezpieczeństwa spowodowaną złą widocznością.

PRAKTYKA:

W naszym systemie w takiej sytuacji winien zostałby pojazd B, a niebezpieczeństwo będzie istniało nadal prowadząc do następnych wypadków.
Pomijanie w ustalaniu winy osób „na pierwszeństwie” i organizatora ruchu jest wysoce niemoralne, prowadzi do następnych tego rodzaju wypadków.
Organizatora utwierdza w przekonaniu, że nie ponosi odpowiedzialności za swe zaniedbania na drodze;
„Będących na pierwszeństwie” utwierdza w przekonaniu, że nie dotyczy ich art.3 PoRD o obowiązku zaniechania ruchu, o obowiązku podejmowania wszelkich działań ratunkowych w powstającym zagrożeniu.
To jedne z głównych przyczyn ciągłego pogarszania się bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

BRD:

Moim zdaniem:
Jedynie procentowe ustalanie winy współuczestników kolizji wraz z oceną i stopniem winy organizatora ruchu może poprawiać bezpieczeństwo w ruchu drogowym.


wypadek na skrzyżowaniu – animacja html5
wypadek - plik swf – animacja flash – swf

Sonda
Komu przypiszesz winę?
pojazdowi B
pojazdowi A
organizatorowi ruchu C

Zastanów się, dokonaj analizy problemu, wybierz swoją opinię – zobaczysz opinie innych.
W poprzedniej sondzie na 1700 biorących udział:
– 62% osób wskazało winę pojazdu A,
– 28 % osób wskazało winę pojazdu B,
– 10 % wskazało winę organizatora ruchu C.
Dokąd zmierzamy ?


Inne sondy – wypadek na przejściu dla pieszych